Marina Greshchuk

Bakalářská práce

Úloha centrální banky v ekonomice státu

Role of the Central Bank in Economic
Anotace:
Cílem bakalářské práce bude seznámit s úlohou centrální banky v tržní ekonomice, a to jednak na základě teoretických pozantků, ale i na konkrétním příkladě vybraných centrálních bank. V teoretické části bude popsán historický vývoj centrálního bankovnictví, způsoby vzniku centrálních bank, dále funkce CEB a provádění měnové politiky.Pro praktickou část, v níž spočívá přínos této práce, budou zvoleny …více
Abstract:
The aim of the thesis will be familiar with the role of central banks in the market economy, both on the basis of theoretical knowledge, but also on a concrete example of selected central banks. The theoretical part will be described evolution of central banking, causes central banks, as well as functions CEB and the conduct of monetary policy. For the practical part, which is the contribution of this …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Jana Šturcová, Ph.D.
  • Oponent: Miroslav Zetek, MBA

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným zaměstnancům ze všech zapojených škol
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola podnikání a práva, Vysoká škola podnikání a práva, a.s.