Bc. Jarmila Krausová

Bakalářská práce

Hyperbilirubinémie u novorozenců s porodní hmotností 1000-2500gramů

Hyperbilirubinemia of newborns with birth weight from 1000-2500 grams
Anotace:
Bakalářská práce je pojata jako teoreticko - praktická a zabývá se fyziologií a patologií novorozenecké žloutenky u novorozenců s porodní hmotností 1000-2500g. V teoretické části je řešena klasifikace novorozenců, problematika poporodní adaptace u novorozenců s nízkou porodní hmotností, fyziologie krve a patofyziologie novorozenecké žloutenky včetně její léčby. Praktická část je rozdělena do tří kapitol …více
Abstract:
Bachelor thesis is approached as a theoretical – practical work and deals with the physiology and pathology of neonatal newborns´ jaundice in with birth weight from 1000 to 2500 g. The theoretical part contains classification of newborns and postpartum low birth weight newborns´ adjustment problems, blood physiology and pathophysiology of neonatal jaudience including its treatment. The practical part …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 6. 2012
  • Vedoucí: MUDr. Zuzana Nováková, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Stanislava Zmeškalová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta