RNDr. Jitka Bezchlebová, Ph.D.

Disertační práce

Ekotoxikologie půdních bezobratlých - žížaly roupice, chvostoskoci

Ecotoxicology of soil invertebrates: earthworms, enchytraeids and collembolans
Anotace:
Půdní ekotoxikologie se zabývá toxickými efekty antropogenních látek na půdní prostředí a zvláště na půdní organismy. Jako dva hlavní směry půdní ekotoxikologie mohou být rozlišeny laboratorní výzkum a výzkum in situ. Polní studie jsou velmi komplikované a drahé a proto, hlavním úkolem laboratorních studií je pochopení a předpověď efektů chemikálií na ekosystémové úrovni. Tento výzkum hraje hlavní …více
Abstract:
Soil ecotoxicology studies toxic effects of anthropogenic chemicals to soil environment, especially to soil organisms. Main approach of soil ecotoxicology can be distinguished to laboratory research and research in situ. Field studies are very complicated and expensive. The main goals of laboratory reasearch are, therefore, to understand and predict the effects of chemical stress on the ecosystem level …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 6. 2007

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 6. 2007
  • Vedoucí: prof. RNDr. Ivan Holoubek, CSc.
  • Oponent: prof. RNDr. Miroslava Beklová, CSc., prof. Ing. Mgr. Jan Frouz, CSc., doc. Ing. Vladimír Kočí, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta