Bc. Marek Pukl

Bakalářská práce

Hlasová hygiena v rámci hlasové výchovy

Voice hygiene within the voice education
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá analýzou hlasové hygieny v rámci hlasové výchovy. Zkoumá možnosti prevence hlasových poruch u hlasových profesionálů, faktory ovlivňující hlas, terapeutické přístupy v rámci hlasové hygieny a odlišný kulturní pohled na tuto problematiku. Teoretická část práce má dvě kapitoly zahrnující pojmy komunikace a komunikační schopnost, definici narušení komunikační schopnosti, etiologii …více
Abstract:
The bachelor’s thesis deals with analysis of voice hygiene within the voice education. It examines the options of voice disorder’s prevention of the voice professionals, the factors affecting voice, therapeutic attitude in the voice hygiene and different culture view about this matter. Theoretical part of this thesis contains two chapters including terms like communication and communication skill, …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 5. 2016
  • Vedoucí: PhDr. Mgr. Petr Kopečný, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Barbora Chleboradová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta