Bc. Marek Pukl

Bachelor's thesis

Hlasová hygiena v rámci hlasové výchovy

Voice hygiene within the voice education
Abstract:
Bakalářská práce se zabývá analýzou hlasové hygieny v rámci hlasové výchovy. Zkoumá možnosti prevence hlasových poruch u hlasových profesionálů, faktory ovlivňující hlas, terapeutické přístupy v rámci hlasové hygieny a odlišný kulturní pohled na tuto problematiku. Teoretická část práce má dvě kapitoly zahrnující pojmy komunikace a komunikační schopnost, definici narušení komunikační schopnosti, etiologii …more
Abstract:
The bachelor’s thesis deals with analysis of voice hygiene within the voice education. It examines the options of voice disorder’s prevention of the voice professionals, the factors affecting voice, therapeutic attitude in the voice hygiene and different culture view about this matter. Theoretical part of this thesis contains two chapters including terms like communication and communication skill, …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 1. 4. 2016

Thesis defence

  • Date of defence: 23. 5. 2016
  • Supervisor: PhDr. Mgr. Petr Kopečný, Ph.D.
  • Reader: PhDr. Barbora Chleboradová, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta