Barbora Milatová

Master's thesis

Role kultury v procesu regenerace post-industriálního města

The Role of Culture in the Process of Regeneration of Post-industrial City
Abstract:
Předmětem diplomové práce Role kultury v procesu regenerace postindustriálního města je představení teoretického konceptu regenerace bývalých průmyslových měst prostřednictvím kultury a zhodnocení vlivu kultury na regeneraci postindustriálního města. První část diplomové práce se věnuje obecné problematice vlivu kultury na regionální rozvoj a atraktivitu města, jsou zde vymezeny základní pojmy s problematikou …more
Abstract:
The main subject of thesis The Role of Culture in the Process of Regeneration of Post-industrial City is to introduce the theoretical concept of regeneration of former industrial cities through culture and evaluate the impact of culture on the regeneration of post-industrial city. The first part is aimed at general issues of culture in regional development and attractiveness of the city, there are …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 27. 4. 2015

Thesis defence

  • Date of defence: 27. 1. 2016
  • Supervisor: Jaroslav Macháček
  • Reader: Jacqueline Vochozková

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/48662