Petr Řehák

Diplomová práce

Skautská rezistence a odboj na Náchodsku a Trutnovsku od roku 1948 do konce 60. let 20. století

Scout resistance in the Náchod and Trutnov region from the year 1948 to the end of the 1960s
Anotace:
Diplomová práce se zabývá rezistencí a odbojovou činností, kterou vyvíjeli bývalí členové skautské organizace proti komunistickému režimu ve vybraných místech obou regionů, tj. na území poválečných skautských okresů Náchod, Jaroměř, Broumov, Dvůr Králové nad Labem a Trutnov. Práce mapuje likvidaci skautingu ve vybraných střediscích Junáka a zároveň poukazuje na rozdíly projevující se různými druhy …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 7. 2010
Identifikátor: http://evskp.uhk.cz/eM606

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 8. 2010
  • Vedoucí: Ondřej Felcman, Zdeněk Kárník
  • Oponent: František Nesejt

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Hradec Králové. Archiv