Mgr. Monika Augustinová

Master's thesis

Vliv sluchového postižení rodičů na komunikační dovednosti jejich slyšících potomků

The influence of parental hearing disability on communication skills of their hearing children
Anotácia:
AUGUSTINOVÁ, M. Vliv sluchového postižení rodičů na komunikační dovednosti jejich slyšících potomků. Brno: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta. Katedra speciální pedagogiky, 2016, 80 stran. Vedoucí bakalářské práce PhDr. Mgr. Radka Horáková, Ph.D. Diplomová práce je zaměřena na ovlivnění sluchového postižení rodičů komunikačních kompetencí jejich slyšících potomků. Jejím cílem bylo zmapovat …viac
Abstract:
AUGUSTINOVÁ, M. Influence of parents´ hearing impairment in communication skills of their hearing children. Brno: Masaryk University, Faculty of Education. Department of Special Education, 2016, 80 pages. Supervisor PhDr. Mgr. Radka Horáková, Ph.D. The thesis focuses on the influence of parents´ hearing impairment in communication skills of their hearing children. Its aim is to explore whether and …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 5. 2016
  • Vedúci: PhDr. Radka Horáková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta