Sára Vápeníková

Bakalářská práce

Role etnicity v eskalaci konfliktu:případová studie Bosna a Hercegovina

he Role of Ethnicity in Escalation of Armed Conflict: Case Study Bosnia and Herzegovina
Anotace:
Cílem bakalářské práce je analýza příčin eskalace etnického konfliktu na území Bosny a Hercegoviny. Po smrti komunistického vůdce Josipa Tita v roce 1980 se začaly znovu probouzet nacionalistické ideologie. Vlivem neustále se zhoršující hospodářské krize, vysoké nezaměstnanosti a rétoriky politických elit tyto ideologie vyústily ve válku mezi národnostmi, které žily na mnohých místech promíšeně po …více
Abstract:
The Bachelor thesis deals with analyzing the escalation of the ethnic conflict in Bosnia and Herzegovina. After the death of communist leader Josip Tito in 1980 the nationalist ideologies started to revive. Due to the deteriorating economic crisis, high level of unemployment and the rhetoric of the political elites these ideologies had resulted in a war among nationalities that had lived together for …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 3. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 6. 2016
  • Vedoucí: Radka Havlová
  • Oponent: Zbyněk Dubský

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/49678