Bc. Marek Poláček

Bakalářská práce

Optimalizace procesu výběru dodavatele ve vybraném podniku

Optimization of supplier selecting process
Anotace:
Cílem této bakalářské práce je analyzovat, navrhnout zlepšení a vyhodnotit optimalizaci vybraného podnikového procesu. Teoretická část je zaměřena na základní pojmy, modelování procesů, definuje funkční a procesní přístup. Dále jsou stručně shrnuty možnosti hledání příčin a optimalizace. V praktické části je podroben analýze proces výběru dodavatele ve vybraném podniku. Pro identifikaci úzkých míst …více
Abstract:
The aim of this bachelor´s work is to analyze, propose improvement(s) and evaluate the optimisation of selected executive/corporate process. The theoretic part is focused on the basic concepts, generating process and define the functional and procedural access. There are briefly summarized options of looking for causes and optimisation. There is a proces of selection supplier which is subjected to …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 6. 2016
  • Vedoucí: Ing. Mgr. Michal Krčál
  • Oponent: doc. Ing. Radoslav Škapa, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta