Bc. Dominika Šenková

Diplomová práce

Řešení burn-out syndromu pracovníků v reklamní tvorbě

The burn-out syndrome solution among employees in an advertising production
Anotace:
Hlavním předmětem diplomové práce je představit syndrom vyhoření se zaměřením na pracovníky v reklamní tvorbě. Burn - out syndrom bude kromě teoretického rámce představen v praktické části v podobě dotazníkového šetření, které jej prakticky přiblíží. Dále bude zjištěno, která týmová role je nejohroženější syndromem vyhoření.
Abstract:
The main subject of the thesis is to present a burnout with a focus on workers in advertising and marketing. Burn-out syndrome in addition to the theoretical framework presented in the practical part, in the form of survey, which is practical approaches. Furthermore, it is fourd that team role is most vulnerable burnout.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 6. 2014
  • Vedoucí: PhDr. Kamil Kotlík, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Marie Koubová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní