Sandra ŤUIKOVÁ

Bakalářská práce

Genotoxické účinky kontaminantů životního prostředí

Genotoxicity Influency the Contaminants of Enviroment
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá genotoxickými účinky kontaminantů životního prostředí. V první části práce jsem se zaměřila na charakteristiku genotoxických účinků a jejich dopad na živé organismy. Druhá část práce je věnována výskytu genotoxických látek v dílčích složkách životního prostředí.
Abstract:
This thesis deals with the genotoxic effects of environmental contaminants. In the first part, I focused on the characterization of genotoxic effects and their impact on living organisms. The second part is devoted to the occurrence of genotoxic substances in the subcomponents of the environment.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 5. 2012
Zveřejnit od: 18. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 6. 2012
  • Vedoucí: prof. Ing. Jan Kupec, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ŤUIKOVÁ, Sandra. Genotoxické účinky kontaminantů životního prostředí. Zlín, 2012. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 18.5.2012

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 18. 5. 2012 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta technologická
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta technologická

Bakalářský studijní program / obor:
Chemie a technologie materiálů / Inženýrství ochrany životního prostředí