Tomáš HRABAL

Bakalářská práce

Testování opotřebení běhounové směsi

Testing of Tread Compound Wear
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá opotřebením běhounových směsí pneumatik, které jsou určeny pro vozidla, jež pracují ve velmi náročných podmínkách (nákladní a stavební vozidla a stroje). Tyto pneumatiky, které se pohybují v náročném terénu, jsou vystaveny velkému opotřebení. Ostré hrany kamenů a různých nerovností postupně vytrhávají části běhounu. Mechanismus opotřebení běhounu je tedy zcela jiný než …více
Abstract:
The bachelor work deals with the tread wear tire compounds that are designed for vehicles that operate under very demanding conditions (trucks and construction vehicles and ma-chinery). These tires, which move in difficult terrain, they are exposed to high wear. The sharp edges of stones and various inequalities gradually pulling out of the tread. The me-chanism of wear of the tread is completely different …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 5. 2012
Zveřejnit od: 22. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. Ing. David Maňas, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

HRABAL, Tomáš. Testování opotřebení běhounové směsi. Zlín, 2012. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 22.5.2012

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 22. 5. 2012 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta technologická
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe