Bc. Pavlína Víšková

Master's thesis

Vliv poruchy interakčního rozhraní mezi Axinem a c-myc na in vivo stabilitu c-myc.

Impact of disturbance of interaction interface between Axin and c-myc on in vivo stability of c-myc.
Abstract:
c-Myc je proto-onkogen, často deregulovaný v mnoha druzích lidských rakovin. Je to transkripční faktor s vnitřně neuspořádanou strukturou, a proto je jeho využití jako terapeutického cíle velmi obtížné. Za normálních podmínek v buněčném prostředí je c-Myc degradován prostřednictvím c-Myc degradačního komplexu, na jehož formování se podílí scaffold protein Axin1. V některých buněčných liniích rakoviny …more
Abstract:
c-Myc is a proto-oncogene frequently deregulated in many human cancers. As a transcription factor lacking rigid structure, its targeting is rather challenging. In a normal cell environment, it is degraded via c-Myc degradation complex mediated by the scaffold protein Axin1. In some breast cancer cell lines, however, the formation of the degradation complex is impaired due to aberrant splicing of Axin1 …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 15. 5. 2017

Thesis defence

  • Date of defence: 8. 6. 2017
  • Supervisor: doc. Mgr. Lukáš Trantírek, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta