Theses 

Stav připravenosti AČR při řešení vysoce nakažlivých nemocí – Martina Malá

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Martina Malá

Bakalářská práce

Stav připravenosti AČR při řešení vysoce nakažlivých nemocí

The State of Preparedness of the Armed Forces of the Czech Republic in solving highly contagious Diseases

Anotace: Práce si klade za cíl posoudit připravenost Armády České republiky k řešení epidemií s vysokou nebezpečností. Práce charakterizuje strukturu a úkoly Armády České republiky a zabývá se problematikou vysoce nakažlivých nemocí. Součástí práce je řada řízených rozhovorů s představiteli Armády České republiky. S pomocí těchto rozhovorů se snaží posoudit okolnosti procesu zajišťování izolace pacienta s rizikem vysoce nakažlivé nemoci a navrhuje doporučení pro stávající praxi.

Abstract: The aim of the thesis is to assess preparedness of the Czech Army to solve epidemics with high dangerousness. The thesis characterizes the structure and assignment of the Czech Army and deals with issues of highly infectious diseases. A number of controlled interviews with army officials are integral to the work. With the aid of the interviews the thesis endeavours to evaluate process circumstances of patient isolation arranging with the risk of highly infectious disease and proposes recommendations for current practise.

Klíčová slova: Armáda České republiky, vysoce nakažlivé nemoci, Odbor biologické ochrany, epidemie

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 9. 2016
  • Vedoucí: Ing. Ondřej Svoboda, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
https://portal.upce.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=29126 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomicko-správní

Jak správně citovat práci

Malá, Martina. Stav připravenosti AČR při řešení vysoce nakažlivých nemocí. Pardubice, 2016. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 19. 4. 2019 09:09, 16. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz