Mgr. Lucie Škorpíková, Ph.D.

Disertační práce

Metodické přístupy založené na PCR využitelné pro diagnostiku parazitárních infekcí alimentárního původu

PCR-based methodical approaches used for the diagnostics of parasitic infections of alimentary origin
Anotace:
V současnosti jsou celosvětově řešeným tématem infekce alimentární původu, které představují jedno z nejčastějších zdravotních rizik jak pro člověka, tak i pro zvířata, a které mnohdy vyúsťují v závažné sociálně-ekonomické problémy. Společným znakem těchto nákaz je vstup infekce do hostitelského organismu prostřednictvím gastrointestinálního traktu, přičemž k přenosu může docházet přímo fekálně-orální …více
Abstract:
Currently, infections of alimentary origin are a hot topic worldwide and represent one of the most frequent health risks for both humans and animals, often resulting in substantial socio-economic problems. A common feature of these infections is the entry of the infection into the host organism via the gastrointestinal tract, where transmission can occur directly via the faecal-oral route or indirectly …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 9. 2021

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 12. 2021
  • Vedoucí: RNDr. Martin Kašný, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Barbora Pafčo, Ph.D., Dipl.EVPC Dr.med.vet. Barbara Hinney

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta