Bc. Petra Krpatová

Diplomová práce

Fluktuace zaměstnanců ve vybraném call centru zaměřeném na aktivní prodej

Labour turnover in the selected call center focused on active selling
Anotace:
Cílem této diplomové práce je identifikovat příčiny fluktuace zaměstnanců ve vybraném call centru zaměřeném na aktivní prodej a dle zjištěných výsledků navrhnout doporučení podporující snížení fluktuace a zvýšení motivace zaměstnanců. Teoretická část práce charakterizuje fluktuaci z pohledu jejího dělní a popisuje vzorce pro výpočty fluktuace a jednotlivé důvody fluktuace zaměstnanců. Práce se zabývá …více
Abstract:
This diploma thesis aims to identify causes of labour turnover in selected call center focused on active selling and according findings results to design recommendations supporting the reduction of labour turnover and increase motivation. The theoretical part of the diploma thesis splits fluctuation in terms of its division and describes the formula for the calculation of turnover and individual reasons …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 6. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 6. 2015
  • Vedoucí: Mgr. Iveta Zelenková, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Martin Žižlavský, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií