Bc. Petr Vyškovský

Diplomová práce

Reakce kořenového sytému rostlin chmele na stresové podmínky prostředí

Response of the root system of hop plants to environmental stress factors
Anotace:
Nedostatek vody a nedostatek kyslíku jsou významné abiotické stresové faktory, které ovlivňují produktivitu a i přežívání rostlin. V této práci je charakterizováno působení těchto stresových faktorů na některé funkce kořenů rostlin chmele. V první části jsem zkoumal přežívání kořenů rostlin chmele za různého obsahu vody v půdě. Využil jsem k tomu metodu tetrazoliového testu vitality kořenů. Ve druhé …více
Abstract:
Water limitation and oxygen deficiency are important abiotic stress factors, which affect plant productivity and their survival as well. In this thesis, the effect of these stress factors on some root function in hop plants is characterized. In the first part ot the thesis, I tested the survival of hop plants under different water availabilty in soil. For this purpose, I used TTC Test. In the second …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 6. 2013
  • Vedoucí: doc. RNDr. Vít Gloser, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masarykova univerzita

Přírodovědecká fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Experimentální biologie / Speciální biologie