Bc. Alena Kaňová

Bakalářská práce

Zhudebněná poezie Josefa Kainara

Musical poetry of Josef Kainar
Anotace:
Tato bakalářská práce se věnuje zhudebněné poezii Josefa Kainara. Je zaměřena na básně, které byly v průběhu času zhudebněny a také na Kainarovy písňové texty. V teoretické části se věnuji Kainarovu životu, hudebním motivům v jeho básních, obecnému vztahu literatury a hudby a zhudebňování poezie. Praktická část obsahuje konkrétní skladby a jejich autory. Jednotlivé skladby jsou rozebrány. Zaměřila …více
Abstract:
This bachelor thesis deals with the musical poetry of Josef Kainar. It focuses on the poems that were musicalized during the time, as well as Kainar’s lyric texts. The theoretical part is concerned with Kainar’s life, musical motives in his poems, and with the universal relationship between literature, music and musicalization of poetry. The practical part includes particular songs and their authors …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 4. 2021
Identifikátor: https://is.slu.cz/th/ntj7b/

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 5. 2021
  • Vedoucí: doc. PhDr. Libor Martinek, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Oskar Mainx, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Slezská univerzita v Opavě, Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě

Slezská univerzita v Opavě

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě

Bakalářský studijní program / obor:
Filologie / Česká literatura