Mgr. Ivana Zelená

Diplomová práce

Právní úprava výstavby a provozu střelnic se zaměřením na ochranu životního prostředí

Legal Regulation of the Construction and Operation of Shooting Ranges with Regard to Environmental Protection
Anotace:
Diplomová práce se zabývá stavbami střelnic v souvislosti s ochranou životního prostředí. Práce popisuje jednotlivá řízení, kterými musí záměr střelnice před vlastní realizací projít, tj. územním plánováním, posuzováním vlivů na životní prostředí, územním řízením, stavebním řízením a řízením o povolení provozu střelnice. Přitom je v práci kladen důraz na to, jakým způsobem je v těchto řízeních zajištěna …více
Abstract:
The diploma thesis deals with the construction of shooting ranges with regard to environmental protection. The thesis describes respective proceedings that every plan of shooting range has to go through before its realization, i. e. landscape planning, environmental impact assessment, planning proceedings, building permission and permission to the operation of shooting range, concurrently with emphasis …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 10. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 1. 2016
  • Vedoucí: Mgr. Jakub Hanák, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Vojtěch Vomáčka, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta