Theses 

Zkvalitnění volnočasových aktivit seniorů v domově odpočinku ve staří - Diakonie Sobotín. – Alexandra RENDÁSOVÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Alexandra RENDÁSOVÁ

Bakalářská práce

Zkvalitnění volnočasových aktivit seniorů v domově odpočinku ve staří - Diakonie Sobotín.

Improvement of leisure activities for the old people in care home of Diakonie Sobotín.

Anotace: Bakalářský projekt nese název Zkvalitnění volnočasových aktivit seniorů v Domově odpočinku ve stáří - Diakonie Sobotín. V první části projektu jsme se zabývali charakteristikou organizace, její hlavní činností a celkovou nabídkou volnočasových aktivit obce. V druhé části projektu poukazujeme na historii Diakonie a na její současný stav. V závěru kapitoly jsme zpracovali SWOT analýzu a na základě jejich výsledků jsme navrhli třetí část projektu. Tato část je zaměřená na rozšíření volnočasových aktivit v Domově odpočinku ve stáří.

Abstract: The bachelor thesis is called Improvement of leisure activities for the old people in care home of Diakonie Sobotín. The first part is focused on the project characteristic of the organization, its main activities and it also gives an overview of free time activities of the village. The following part´s aim is to set on the history of the Diakonie and its current state. At the end of the chapter there is compiled the SWOT analysis and according to the results of the SWOT analysis we suggested the final part of the project. This part referred to the increase of leisure activities in this care home.

Klíčová slova: Volný čas, senioři, Alzheimerova demence, sociální služby.

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 4. 2012
  • Zveřejnit od: 17. 4. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Milena Hobzová

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 17.4.2012

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 17. 4. 2012 dostupné: světu
thesis thesis
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Cyrilometodějská teologická fakulta

Jak správně citovat práci

RENDÁSOVÁ, Alexandra. Zkvalitnění volnočasových aktivit seniorů v domově odpočinku ve staří - Diakonie Sobotín.. Olomouc, 2012. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Cyrilometodějská teologická fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 19. 6. 2019 05:39, 25. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz