Bc. Andrea Lišková

Bachelor's thesis

Alkohol, součást života

Alcohol a part of the life
Abstract:
Bakalářská práce je zaměřena na zneužívání alkoholu v různých dobách a na účinky alkoholu na lidský organismus. Dále se zabývá příčinami vzniku závislosti na alkoholu, prevencí a léčbou alkoholismu. Ve výzkumné části bylo cílem zjistit, pomocí testu AUDIT, výskyt rizikového pití u respondentů a výsledky porovnat mezi ženami a muži a mezi různými věkovými kategoriemi. Závěry dotazníkové studie jsou …more
Abstract:
The thesis is focused on the abuse of alcohol at different times and effects of alcohol on the human body. It also discusses the causes of alcohol addiction, prevention and treatment of alcoholism. In the research part was to determine, using AUDIT test, the occurrence of risk drinking among respondents and compare the results between men and women and among different age categories. The conclusions …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 19. 6. 2012

Thesis defence

  • Date of defence: 4. 9. 2012
  • Supervisor: doc. PhDr. Miroslava Kyasová, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta

Masaryk University

Faculty of Medicine

Bachelor programme / field:
Nursing / General Nurse

Theses on a related topic