Bc. Josef Pavelec

Master's thesis

Optimization of JVM settings for application performance

Optimization of JVM settings for application performance
Anotácia:
Java Virtual Machine obsahuje mnoho možností pro úpravu nastavení. Volby jsou vybrány na základě vlivu na výkon. Samoladící aplikace jsou použity pro nalezení lepšího nastavení těchto voleb, než-li je výchozí. Nově získaná nastavení jsou změřena a vyhodnocena ve srovnání s výchozím. Všechny výsledky jsou graficky prezentovány. Možná pokračování jsou rozebrána v závěru práce.
Abstract:
The Java Virtual Machine contains many options for adjustment of settings. The options are selected based on performance impact. The autotuner applications are used to find better setting than the default one. New settings are being measured and evaluated in comparison with original ones. All the results are presented graphically. Further continuations are discussed in the conclusion of the thesis …viac
 
 
Jazyk práce: English
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 12. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 2. 2018
  • Vedúci: RNDr. Andrij Stecko, Ph.D.
  • Oponent: RNDr. Martin Stehlík, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Masaryk University

Faculty of Informatics

Master programme / odbor:
Applied Informatics / Applied Informatics

Práce na příbuzné téma