Andrea ČELOUDOVÁ

Diplomová práce

Počátek a konec právní osobnosti

The beginning and the end of the legal personality
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá právní úpravou počátku a konce právní osobnosti člověka, jakož i přesahům působení před okamžik narození a po smrti této osoby. První kapitola vymezuje obecné informace ohledně právní osobnosti, svéprávnosti a zmiňuje uplatňování osobnostních práv, kterými člověk disponuje. Druhá kapitola se zabývá vznikem právní osobnosti, ale také obdobím tomu předcházejícím - od početí …více
Abstract:
This diploma thesis deals with the legal regulation of the beginning and the end of a legal personality, as well as influence of such regulation before the moment of birth and after the death. The first chapter defines general information regarding legal personality, autonomy and mentions the application of personal rights that a person has. The second chapter deals with the establishment of legal …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 3. 2021
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: JUDr. Jindřich Psutka, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ČELOUDOVÁ, Andrea. Počátek a konec právní osobnosti. Plzeň, 2021. diplomová práce (Mgr.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta právnická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta právnická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta právnická

Magisterský studijní program / obor:
Právo a právní věda / Právo