Petr SOŠKA

Bachelor's thesis

Monitoring říčního břehu pomocí průsekové fotogrammetrie

Monitoring of riverside by the help of intersection photogrammetry
Anotácia:
Cílem této bakalářské práce je aplikace metody průsekové fotogrammetrie na monitoring zadaného říčního břehu. Podmínky mapování, nejsou vždy úplně ideální a někdy je nutno mapovat i v nelehkých podmínkách. Zvolená lokalita je proto meandr na řece Odře poblíž Polanky nad Odrou. Mapování proběhlo po mohutném tání sněhu v polovině března, kdy byl meandr ještě z části zatopen vodou z tajícího sněhu. Monitoring …viac
Abstract:
The objective of this bachelor thesis is the application of intersection photogrammetry method to the monitoring of the river bank. The conditions of mapping are not always ideal and sometimes it is necessary to conduct the mapping under difficult conditions. The chosen location is therefore a meander on the river Odra near Polanka nad Odrou. The mapping took place after a massive snow-melt in the …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 4. 2009
Zverejniť od: 17. 4. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 5. 2009
  • Vedúci: Ing. Radek Dušek, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

SOŠKA, Petr. Monitoring říčního břehu pomocí průsekové fotogrammetrie. Ostrava, 2009. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Přírodovědecká fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 17.4.2009

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 17. 4. 2009 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Přírodovědecká fakulta

University of Ostrava

Faculty of Science

Bachelor programme / odbor:
Geography / Cartography and Geoinformatics

Práce na příbuzné téma