Mgr. Maša Hilčišin, Ph.D.

Disertační práce

Helena Třeštíková's Long-term Observational Documentary Film: Monitoring the Effect of Authenticity in Representation

Helena Třeštíková's Long-term Observational Documentary Film: Monitoring the Effect of Authenticity in Representation
Anotace:
Tato studie zkoumá a sleduje využití formálních tehnik v časosběrném dokumentu Heleny Třeštíkové. Jakým způsobem formální tehniky ovlivňují výsledný obraz osoby?Jaký druh strategií, technik a přístupů Třeštíková používá při generování obrazu? Analytický rozsah práce je zaměřen na definování nástroje pro sledování efektu authenticity a použití tohoto nástroje v rámci analýzy produkčních elementů. Práce …více
Abstract:
This study explores the use of formal techniques in the process of representation in the observational documentary films of Helena Třeštíková. In what ways do filmic conventions affect the final image of the social subjects? What kind of strategies, techniques and approaches does Třeštíková use in generating the final image? The analytical scope of the thesis is focused on defining the apparatus for …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 6. 2014
  • Vedoucí: PhDr. Jaromír Blažejovský, Ph.D.
  • Oponent: doc. Mgr. Vít Janeček, doc. MgA. Martin Štoll, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta