Mgr. et Mgr. Lenka Formánková, Ph.D.

Disertační práce

Working lives of university educated women in Slovenia and in the Czech Republic: The role of gender in the working trajectories of university educated women whitin the diverse structural, institutional and cultural contexts.

Working lives of university educated women in Slovenia and in the Czech Republic: The role of gender in the working trajectories of university educated women whitin the diverse structural, institutional and cultural contexts.
Anotace:
Předkládaná disertační práce se zabývá analýzou strategií vysokoškolsky vzdělaných žen v oblasti kombinace práce a rodinného života v kontextu dvou zemí regionu Střední a Východní Evropy: Slovinska a České Republiky, formou mezinárodní komparativní studie. Teoretický a analytický model je postaven na předpokladu, že životní dráhy mužů a žen jsou institucionalizovány na kulturní a strukturální úrovni …více
Abstract:
The thesis presents an international comparative study on work-life reconciliation strategies of university educated women in the two Central and Eastern European countries (CEECs): Slovenia and the Czech Republic. Assuming the life-courses of men and women being institutionalized on both cultural and structural levels, the thesis aims to explain the impact of these factors on individual working biographies …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 7. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 8. 2014
  • Vedoucí: prof. PhDr. Tomáš Sirovátka, CSc.
  • Oponent: doc. PhDr. Mariana Szapuová, PhD., Mgr. Jana Paloncyová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií