Mgr. et Mgr. Lenka Formánková, Ph.D.

Doctoral thesis

Working lives of university educated women in Slovenia and in the Czech Republic: The role of gender in the working trajectories of university educated women whitin the diverse structural, institutional and cultural contexts.

Working lives of university educated women in Slovenia and in the Czech Republic: The role of gender in the working trajectories of university educated women whitin the diverse structural, institutional and cultural contexts.
Abstract:
Předkládaná disertační práce se zabývá analýzou strategií vysokoškolsky vzdělaných žen v oblasti kombinace práce a rodinného života v kontextu dvou zemí regionu Střední a Východní Evropy: Slovinska a České Republiky, formou mezinárodní komparativní studie. Teoretický a analytický model je postaven na předpokladu, že životní dráhy mužů a žen jsou institucionalizovány na kulturní a strukturální úrovni …more
Abstract:
The thesis presents an international comparative study on work-life reconciliation strategies of university educated women in the two Central and Eastern European countries (CEECs): Slovenia and the Czech Republic. Assuming the life-courses of men and women being institutionalized on both cultural and structural levels, the thesis aims to explain the impact of these factors on individual working biographies …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 15. 7. 2014

Thesis defence

  • Date of defence: 25. 8. 2014
  • Supervisor: prof. PhDr. Tomáš Sirovátka, CSc.
  • Reader: doc. PhDr. Mariana Szapuová, PhD., Mgr. Jana Paloncyová, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií