Theses 

Hodnocení služby podporované zaměstnávání s přihlédnutím k potřebám pracovníků služby a ke specifikům práce s vybranými typy klientů – Mgr. Petra SNOHOVÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Mgr. Petra SNOHOVÁ

Bakalářská práce

Hodnocení služby podporované zaměstnávání s přihlédnutím k potřebám pracovníků služby a ke specifikům práce s vybranými typy klientů

Evaluation of supported employment based on the workers' needs and the specifics of selected types of clients

Anotace: Práce se zaměřuje na hodnocení kvality služby podporovaného zaměstnávání klienty s mentálním postižením a klienty s duševním onemocněním v souvislosti s potřebami pracovníků služby (sociálních pracovníků v podporovaném zaměstnávání). Popisuje, jak se sociální pracovníci v podporovaném zaměstnávání vyjadřují k používanému způsobu hodnocení kvality služby s klientem. Dále srovnává požadavky uvedených pracovníků na hodnocení, a to i s ohledem na jejich potřeby. V teoretické části je zpracována problematika hodnocení kvality klienty obecně i přímo u podporovaného zaměstnávání. Empirická část zachycuje výzkum provedený ve spolupráci s pracovníky vybraných českých nestátních neziskových organizací poskytujících službu podporované zaměstnávání (nástroji sběru dat byly přípravné rozhovory a online dotazník). Práce přináší zjištění, že sociální pracovníci v podporovaném zaměstnávání se k systému hodnocení používanému v jejich organizaci vyjadřují kladně a že se také shodnou v tom, jaké parametry by hodnocení mělo mít. Součástí příloh práce je praktický výstup z výzkumu - Metodika hodnocení kvality PZ ve spolupráci s klienty s mentálním postižením a s klienty s duševním onemocněním.

Abstract: This thesis focuses on social workers' needs in quality evaluation of supported employment. Supported employment is for people with learning disabilities and people with mental illness. There is a description of social workers' opinions on clients' quality evaluation system. The thesis also compares social workers' needs andrequests to this evaluation system.The first part of the thesis focuses on clients' quality evaluation in general and also in supported employment specifically. There is a description of research among social workers working in supported employment in some Czech non governmental organizations in the second part of the thesis. The research outcomes: Social workers are satisfied with clients' quality evaluation system. Social workers' requests on evaluation system are similar. The thesis also provides an overview of the outcomes of the mentioned research called the Evaluation manual for supported employment which is aimed at people with learning disabilities and people with mental illness.

Klíčová slova: podporované zaměstnávání, hodnocení kvality sociálních služeb, mentální postižení, duševní onemocnění, potřeby sociálních pracovníků, metodika

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 11. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Pavel Veselský, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
https://stag.upol.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=218548 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
thesis thesis
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Filozofická fakulta

Jak správně citovat práci

SNOHOVÁ, Petra. Hodnocení služby podporované zaměstnávání s přihlédnutím k potřebám pracovníků služby a ke specifikům práce s vybranými typy klientů. Olomouc, 2017. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Filozofická fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 27. 6. 2019 12:38, 26. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz