Mgr. Simona Růžičková

Diplomová práce

Ochrana práv nabyvatele v dobré víře v opozici s ochranou práv původního vlastníka

Protection of the Good-faith Acquirer's Rights in Opposition to the Protection of the Rights of the Original Owner
Anotace:
Diplomová práce se zabývá střetem práv původního vlastníka a nabyvatele v dobré víře ve sporu o vlastnické právo při nabytí od neoprávněného. Je porovnávána možnost nabytí vlastnického práva od neoprávněného v souvislosti se změnami, které přinesl nový občanský zákoník a se zaměřením na nemovitosti. V poslední části práce je věnován prostor analýze judikatury Nejvyššího soudu a Ústavního soudu, jelikož …více
Abstract:
The thesis is focused on the conflict between the rights of the original owner and good-faith acquirer in a dispute over property right caused by acquisition from an unauthorised person. The possibility of acquisition of property right from unauthorised is compared in the context of adopting a new Civil Code and is focused on immovable things. The last part of the thesis contains analysis of the Supreme …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 5. 2015
  • Vedoucí: prof. JUDr. Josef Fiala, CSc.
  • Oponent: JUDr. Eva Dobrovolná, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta