Mgr. Helena Grabowská

Bakalářská práce

Mediální reprezentace válečného konfliktu: obraz konfliktu na východní Ukrajině

Media Representation of War: Image of the Conflict in Eastern Ukraine
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá mediálním obrazem východoukrajinského konfliktu ve dvou seriózních českých denících, Lidových novinách a Právu. Pomocí techniky kvantitativní obsahové analýzy jsme zkoumali články, které publikovaly tyto dva deníky v průběhu tříměsíčního období od 10. března 2014 do 31. května téhož roku. Vycházeli jsme z konceptů mediální konstrukce reality, zpravodajských hodnot, agenda …více
Abstract:
Bachelor thesis deals with media representation of conflict in Eastern Ukraine in two Czech newspapers, Lidové noviny and Právo. Using the method of quantitative content analysis we examined articles published by these two newspapers during the three-month period from 10th of March until 31st of May 2014. This thesis is based on theory of media construction of reality, news values, agenda setting and …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 6. 2015
  • Vedoucí: PhDr. Jaromír Volek, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. et Mgr. Marína Urbániková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií