Bc. Kateřina Ježová

Bachelor's thesis

Vícerozměrné statistické metody jako nástroj pro analýzu diverzity akutní lůžkové péče

Multivariate statistical methods as a tool to analyze hospital inpatient diversity
Abstract:
Ústředním tématem této bakalářské práce je diverzita neboli popis struktury hospitalizovaných pacientů. V úvodu práce jsou přiblíženy systémy, které slouží k roztřídění případů do skupin. Klasifikační systém IR-DRG aktuálně využívaný v České republice mimo jiné k úhradě akutní lůžkové péče trpí řadou nedostatků, zejména nedostatečnou homogenitou jednotlivých kategorií. Cílem práce je vytvoření nových …more
Abstract:
The main focus of this bachelor thesis is diversity, or in other words, description of an inpatient structure. The initial part of the thesis describes systems used for dividing cases into groups. The classification system IR-DRG, which is currently used in the Czech Republic among others for payment of acute inpatient care, suffers from series of flaws. Particularly, separate categories do not achieve …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 23. 5. 2016

Thesis defence

  • Date of defence: 21. 6. 2016
  • Supervisor: Mgr. Michal Uher

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta