Bc. Kristýna Křížová

Bakalářská práce

Rozdíl v užívání odměn a trestů u dítěte raného školního věku z hlediska genderu rodiče

The difference in the use of rewards and punishments to a child in early school age in terms of parents gender
Anotace:
Bakalářská práce se věnuje odměnám a trestům, které používá matka a otec ve výchově dítěte raného školní věku prvního stupně základní školy. Konkrétně se zabývá odlišnostmi v používání těchto výchovných prostředků z hlediska pohlaví rodiče. Teoretická část je věnována základní charakteristice období raného školního věku dítěte, rodičovství a podstatě mateřství a otcovství. Dále se hlouběji věnuje výchově …více
Abstract:
The bachelor thesis focuses on reward and punishment, which uses a mother and father in the upbringing of children in early school age in primary school. Specifically, it deals with the differences in the use of these educational resources in light of the gender parents. The theoretical part is devoted to basic characteristics of early school age children, parenting and essence of motherhood and fatherhood …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 6. 2016
  • Vedoucí: Mgr. et Mgr. Zuzana Vařejková
  • Oponent: Mgr. Anna Drexlerová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta