Monika BABKOVÁ

Diplomová práce

Interaktivní výuka tématu kvadratické rovnice, nerovnice a kvadratické funkce na SOŠ

Interactive lessons on quadratic equations, inequalities and quadratic functions of the Technical lyceum
Anotace:
Ve své diplomové práci se zabývám kvadratickou rovnicí, nerovnicí a kvadratickou funkcí a jejich výukou s využitím počítače a interaktivní tabule. Vlastní práce je rozdělena na dvě části, teoretickou a praktickou. V teoretické části se zabývám motivací k učení, konstruktivizmem, hodnocením výukových materiálů a interaktivitou ve školním prostředí. Uvádím závěry z vyučovacích hodin, v nichž jsem vyzkoušela …více
Abstract:
In my thesis I deal with quadratic equation, inequality and quadratic function and their teaching with using computer and interactive whiteboard. The thesis is devided into two parts, theoretical one and practical one. In the theoretical part I deal with motivation to learning, constructivism, rating the teaching materials and interactivity in the school surrounding. I state my conclusions from lessons …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 12. 2012
Zveřejnit od: 3. 12. 2012

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: RNDr. Helena Binterová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

BABKOVÁ, Monika. Interaktivní výuka tématu kvadratické rovnice, nerovnice a kvadratické funkce na SOŠ. Č. Bud., 2012. diplomová práce (Mgr.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 3.12.2012

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • Soubory jsou od 3. 12. 2012 dostupné: světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Pedagogická fakulta
 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses 0krm1e 0krm1e/2
3. 1. 2013
Složky
Soubory
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Bulanova, L.
3. 1. 2013
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.