Kateřina Teichmanová

Bakalářská práce

Nanomateriály z biodegradabilních polymerů využitelné jako "drug delivery system"

Biodegradable polymers-based nanomaterials applied for drug delivery system
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá nanomateriály z biodegradabilních polymerů s potenciálem pro využití v cílené distribuci léčiv. Teoretická část shrnuje základní vlastnosti, možnosti přípravy a využití některých polymerů s vysokým potenciálem pro kontrolované podání terapeutických látek. Dále se věnuje formám, v jakých se tyto systémy aplikují do těla pacienta. V experimentální části je popsán postup přípravy …více
Abstract:
This bachelor thesis deals with nanomaterials made of biodegradable polymers with potential for use in targeted drug delivery. The theoretical part summarizes general properties, methods of preparation and specific application areas of several polymers with high potential for controlled delivery of therapeutic substances. It also focuses on the way how these systems get into the patient's body. The …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 7. 2018
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: RNDr. Lucie Korecká, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Teichmanová, Kateřina. Nanomateriály z biodegradabilních polymerů využitelné jako "drug delivery system". Pardubice, 2018. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta chemicko-technologická