Mgr. Libor Potůček

Bakalářská práce

Srovnání hodnot lokálního magnituda uvedených ve vybraných bulletinech seismických jevů z Českého masivu a jeho okolí

Comparison of local magnitude values stated in selected bulletins of seismic events from the Bohemian Massif and its vicinity
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá porovnáváním hodnot lokálního magnituda a jejich rozdílů za pomoci statistického vyhodnocení nashromážděných údajů v předem zvoleném časovém úseku. Data jsou převzatá z Ústavu fyziky v Brně, Geofyzikálního ústavu v Praze a rakouské seismické instituce ZAMG. Byly sestaveny regresní přímky popisující vztah mezi hodnotami lokálních magnitud a histogramy s rozdíly lokálních magnitud …více
Abstract:
The bachelor thesis focuses on comparison of the values of the local magnitudes and their differences based on statistical evaluation of the gathered data in the chosen time period. Data are taken over from the Institute of Physics in Brno, Geophysical Institute in Prague and Austrian seismic institution ZAMG. They were compiled regressison line describing the relationship between the values of the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 6. 2015
  • Vedoucí: Mgr. Josef Havíř, Dr.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta