Martina Hrabinová

Bakalářská práce

Faktory ovlivňující průběh odborné praxe studujících studijního oboru Porodní asistentka

The Factors influencing the course of professional practice of the Midwife students
Anotace:
Tématem bakalářské práce jsou faktory ovlivňující průběh praxe studujících studijního oboru Porodní asistentka. Těmito faktory se zabývá jak teoretická, tak i praktická část práce. Ve výzkumné části jsou pomocí dotazníkového šetření zjišťovány faktory, které zásadně ovlivňují studenty studijního oboru Porodní asistentka na odborné praxi. Práce rovněž obsahuje návrh doporučení na odstranění nejčastějších …více
Abstract:
This Bachelor Thesis deals with the factors which influence the process of the working experience of the Midwife academical programme students. These factors are considered both, in the Theoretical as well as the Practical part of this Bachelor Thesis. The Theoretical part of the Bachelor Thesis includes the question reports method. The main aim of the questionnaries were to reveal the factors that …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 7. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 9. 2012
  • Vedoucí: Mgr. Markéta Moravcová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Hrabinová, Martina. Faktory ovlivňující průběh odborné praxe studujících studijního oboru Porodní asistentka. Pardubice, 2012. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta zdravotnických studií

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta zdravotnických studií