Daniel VALUŠKA

Bachelor's thesis

Revitalizace vojenských lokalit v Ústeckém kraji

Revitalization of military locations in the Usti region
Anotácia:
Cílem mé samostatně vypracované bakalářské práce je zhodnocení revitalizací vojenských lokalit v Ústeckém kraji. V první kapitole se zabývám brownfieldy se zaměřením na vojenské nemovitosti a jejich vznik, bez kterých by nebylo možné pochopit další vývoj. V druhé části se zaměřuji na současný stav vojenských lokalit, které jsou rozděleny na čtyři skupiny. Specifickou kapitolou jsou samotné brownfieldy …viac
Abstract:
The aim of my thesis is to evaluate the revitalization of military locations in the Usti region. The first chapter deals with brownfields with a focus on military properties and their establishment without which it would be impossible to understand further development. The second part focuses on the current state of military locations which are divided into four groups. Brownfields make a special chapter …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 3. 2016
Zverejniť od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedúci: Ing. Petr Hlaváček, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

VALUŠKA, Daniel. Revitalizace vojenských lokalit v Ústeckém kraji. Ústí nad Labem, 2016. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Fakulta sociálně ekonomická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Fakulta sociálně ekonomická

JAN EVANGELISTA PURKYNĚ UNIVERSITY IN ÚSTÍ NAD LABEM

Faculty of Social and Economic Studies

Bachelor programme / odbor:
Economic Policy and Administration / Regional Development