Theses 

Hmyz jako modelová skupina v environmentální výchově v mateřské škole. – Ivana KREJČÍ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Ivana KREJČÍ

Bakalářská práce

Hmyz jako modelová skupina v environmentální výchově v mateřské škole.

Insect as a Model Taxon in the Environmental Education at Kindergarten.

Anotace: Tato práce se zabývá hmyzem jako modelovou skupinou v environmentální výchově v mateřské škole a tím, jaké je povědomí dětí předškolního věku o hmyzu. Cílem práce je zjistit, jak děti hmyz vnímají a podle kterých materiálů učitelé a učitelky mateřských škol pracují. Tímto výzkumným šetřením se zmapuje dostupnost daných materiálů a na základě toho je vytvořen vlastní výukový program pro děti, který jim poutavou formou hmyz přiblíží.

Abstract: This work deals with insects as model group in environmental education in kindergarten and thus what is awareness of preschool children about insects. The aim is to find out how children perceive and insects by which materials teachers and kindergarten teachers work. This research survey to chart the availability of the materials and on the basis that it created its own educational program for children, allowing them an attractive way insects closer.

Klíčová slova: hmyz, environmentální výchova, přírodovědné vzdělávání, vzdělávací nabídka

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 3. 2015
  • Zveřejnit od: 20. 3. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Jan Petr, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 20.3.2015

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 20. 3. 2015 dostupné: světu
http://wstag.jcu.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=37866 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
thesis thesis
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Pedagogická fakulta

Jak správně citovat práci

KREJČÍ, Ivana. Hmyz jako modelová skupina v environmentální výchově v mateřské škole.. Č. Bud., 2015. bakalářská práce (Bc.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Pedagogická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 23. 3. 2019 07:53, 12. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz