Kristýna Pospíšilová

Bakalářská práce

Secondary School Leaving Exams and Cambridge Exams in the Czech Republic: A Comparison of English Language Levels

Secondary School Leaving Exams and Cambridge Exams in the Czech Republic: A Comparison of English Language Levels
Abstract:
The topic of my bachelor thesis is a comparison of language level of Secondary school leaving examinations in the Czech Republic and Cambridge examinations. The theoretical part of the thesis describes Common European Framework of Reference and deals with the particular language levels description, as well as the description of the Secondary school leaving examinations and the Cambridge examinations …více
Abstract:
Tématem mé bakalářské práce je porovnání jazykové úrovně státní maturitní zkoušky z anglického jazyka v České Republice s Cambridgeskými zkouškami. Teoretická část práce popisuje Společný evropský referenční rámec a charakterizuje dílčí jazykové úrovně. Dále představuje státní maturitní zkoušku v České Republice a Cambridgeské zkoušky. Součástí praktické části je analýza jazykové úrovně jednotlivých …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 5. 2014
Zveřejnit od: 2. 5. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Hana Atcheson

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Pospíšilová, Kristýna. Secondary School Leaving Exams and Cambridge Exams in the Czech Republic: A Comparison of English Language Levels. Zlín, 2014. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 2.5.2014

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 2. 5. 2014 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe