Theses 

Zadluženost rozvojových zemí – Bc. Alena Růžová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Zmeniť agendu. Adresa v ISe:

Zpět na vyhledávání

Banking Institute/College of Banking

Master programme / odbor:
Economics and Management / Finance

Bc. Alena Růžová

Master's thesis

Zadluženost rozvojových zemí

Indebtedness of Developing Countries

Anotácia: Práce se zabývá problematikou zadluženosti rozvojových zemí, která se svou závažností řadí mezi současné globální problémy lidstva. Popisuje historii zadlužení rozvojových zemí, chronologii snah finančních institucí o oddlužení těchto zemí a možnosti řešení dluhových krizí. Dále práce popisuje roli a možnosti Mezinárodního měnového fondu při řešení této otázky. Práci jsem doplnila praktickým příkladem úspěšného provádění iniciativ Mezinárodního měnového fondu ve Rwandě a naopak neúspěšnými snahami v Argentině. Závěrečná část práce obsahuje navrhovaná východiska z dluhových problémů rozvojových zemí.

Abstract: This thesis deals with the debt of developing countries, which is with the severity among of current global problems of mankind. It describes the history of the debt of developing countries, the financial institutions efforts chronology of these countries debt relief and debt management options. Further it describes the role and possibilities of the International Monetary Fund to address this issue. Thesis was completed by a practical example of successful implementation of the International Monetary Fund initiatives in Rwanda, and conversely failed efforts in Argentina. The final part contains proposed solutions to the debt problems of developing countries.

Kľúčové slová: Zadluženost, rozvojové země, MMF, Rwanda, Argentina

Jazyk práce: Czech

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 9. 2010
  • Vedúci: doc. Ing. Jana Marková, CSc.
  • Oponent: doc. Ing. František Pavelka, CSc.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS


Hore | Aktuálny dátum a čas: 16. 6. 2019 07:35, 24. (párny) týždeň

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz