Bc. Martina Tkadlecová

Bakalářská práce

Komparace centrálních bank ve vybraných státech Evropy

Comparison of Central Banks in Selected European States
Anotace:
Předmětem bakalářské práce: „Komparace centrálních bank ve vybraných státech Evropy“ je rozbor vybraných centrálních bank z pohledu několika hledisek. Těmito hledisky jsou jejich vznik, právní úprava, organizační struktura a míra plnění maastrichtských konvergenčních kritérií, vyjadřující úspěšnost měnové politiky komparovaných centrálních bank. Práce je rozdělena do dvou částí. První část se zaměřuje …více
Abstract:
The topic of the bachelor thesis “Comparison of central banks in the selected European countries” is an analysis of the selected banks from different perspectives. These perspectives are their establishments, relevant legislative, organisation structure, and the extent to which they fulfill the euro convergence criteria that express the success of monetary policy of the banks being compared. The thesis …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 6. 2017
  • Vedoucí: JUDr. Dana Šramková, Ph.D.
  • Oponent: doc. Ing. Jiří Blažek, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta