Bc. Jan Mareš

Bakalářská práce

Případová studie strany Borise Kollára z hlediska konceptu strany - obchodní firmy

Case study of Boris Kollár's party from the point of view of business-firm party model
Anotace:
Bakalářská práce je případovou studií strany Jsme rodina (slovensky Sme rodina), jež dokázala uspět v parlamentních volbách pouhých několik měsíců po svém založení. Cílem práce je zjistit, zda strana odpovídá požadavkům konceptu strany – obchodní firmy tak, jak jej v roce 1999 představili Jonathan Hopkin a Caterina Paolucci. V praktické části je postupně analyzována role politického podnikatele Borise …více
Abstract:
A bachelor thesis is a case study of party named We are a family (Sme rodina in Slovak), which succeeded in parliamentary elections only a few months after its own foundation. The aim of the thesis is to find out, if the party is in line with the concept of the business firm – party as it was introduced in 1999 by Jonathan Hopkin and Caterina Paolucci. The role of political entrepreneur Boris Kollár …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 6. 2017
  • Vedoucí: prof. PhDr. Lubomír Kopeček, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Martina Mudríková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Masarykova univerzita

Fakulta sociálních studií

Bakalářský studijní program / obor:
Politologie / Politologie