Bc. Lucie Penjaková

Diplomová práce

Bolest u dětí jako indikátor kvality

Pain in children as a quality indicator
Anotace:
Diplomová práce se zaměřuje na problematiku bolestí u dětí z pohledu kvality a bezpečí zdravotní péče. Teoretická část se specializuje na management kvality ve zdravotnictví, popisuje možnosti a nástroje k jejímu zvyšování a metody hodnocení kvality zdravotní péče. Další část se podrobněji věnuje bolesti jako indikátoru kvality v obecné rovině a vysvětluje její specifika u dětí. Ve výzkumné části práce …více
Abstract:
The diploma thesis focuses on the issue of pain in children from the point of view of the quality and safety of health care. The theoretical part specialises in quality management in health care, describes the possibilities and tools for its improvement and methods of quality evaluation of health care. The next section deals with pain in general as a quality indicator and explains its specifics in …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 5. 2018
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Eva Hlaváčková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Penjaková, Lucie. Bolest u dětí jako indikátor kvality. Pardubice, 2018. diplomová práce (Mgr.). Univerzita Pardubice. Fakulta zdravotnických studií

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta zdravotnických studií

Univerzita Pardubice

Fakulta zdravotnických studií

Magisterský studijní program / obor:
Ošetřovatelství / Ošetřovatelská péče v interních oborech