Bc. Ivana Jankeová

Diplomová práce

Vliv rozhodovací praxe Evropského soudního dvora a na trestní právo členských států Evropské unie

Jurisprudence of European Court of Justice and its Impact on Criminal Law of Member States of EU
Abstract:
This thesis deals mainly with the evolution the European Court of Justice´s case law in the criminal matters. The thesis is divided into the three parts. First part presents the Court of Justice of the European Union. Second and the largest one focus on study of the case law which had an impact on the criminal law of the Member States. Finally, I discussed the possible evolution of case law according …více
Abstract:
Táto diplomová práca skúma hlavne vývoj judikatúry Európskeho súdneho dvora v trestnoprávnej oblasti, a to najmä s ohľadom na vymedzovanie právomocí orgánov Európskej únie. Diplomová práca je tematicky rozdelená do troch častí. Prvá časť práce je venovaná prezentácií Súdneho dvora Európskej únie. V druhej a zároveň najrozsiahlejšej časti práce som sa zaoberala rozborom jednotlivých rozhodnutí Európskeho …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 10. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 1. 2012
  • Vedoucí: prof. JUDr. Jaroslav Fenyk, Ph.D.
  • Oponent: prof. JUDr. Vladimír Kratochvíl, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta

Masarykova univerzita

Právnická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Právo a právní věda / Právo