Bc. Petra DUPALOVÁ

Diplomová práce

Hodnocení aplikací na mobilní zařízení zaměřující se na samostatné studium slovní zásoby v anglickém jazyce

Evaluation of Mobile Applications Designed for Independent Study of English Vocabulary
Abstract:
This thesis deals with the topic of using mobile applications as a tool for independent study of English vocabulary. The theoretical part presents overview of effective learning strategies and stages of practice in relation to vocabulary learning. The background chapter also focuses on principles of autonomous learning and takes closer look at what mobile learning is. At last, the background chapter …více
Abstract:
Diplomová práce se zabývá hodnocením aplikací na mobilní zařízení zaměřující se na samostatné studium slovní zásoby v anglickém jazyce. Teoretická část se podrobněji zabývá principy, které by se měly dodržovat při osvojování si anglických slovíček a zároveň principy, které by se měly dodržovat při procvičování. Teoretická část také projednává samostatné studium a blíže specifikuje mobilní vzdělávání …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 6. 2016
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Gabriela Klečková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

DUPALOVÁ, Petra. Hodnocení aplikací na mobilní zařízení zaměřující se na samostatné studium slovní zásoby v anglickém jazyce. Plzeň, 2016. diplomová práce (Mgr.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta pedagogická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta pedagogická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/