Bc. Tomáš Dvořák

Bakalářská práce

Management a controlling malého podniku ve stádiu rozvoje

Management and Controlling of Small Business Unit in Development
Anotace:
Cílem této bakalářské práce je ukázat, jak je používání nástrojů managementu a controllingu důležité pro bezproblémový chod a rozvoj firem. Je nezbytné, aby podnik měl vedle dobrého podnikatelského záměru dobře nastavené interní procesy, protože zárukou úspěchu není pouze dobře nastavená vnější strategie vystupování firmy, ale i vnitropodnikový systém komunikace a řízení. V teoretické části uvedu vlastnosti …více
Abstract:
The goal of this thesis is an importance of using management and controlling’s tools for develompment of the companies. It is fundamental to the company has also well established internal processes next to the good business plan. As guarantee of success is not only well chosen marketing strategy, but also internal system of communication and management. I will consider the company features which are …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2016
  • Vedoucí: doc. Ing. Karel Havlíček, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Pavla Břečková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní