Bc. Pavel Veselý

Diplomová práce

Úroveň odborných znalostí žáků a studentů vzdělávacích institucí zaměřených na gastronomii

The Level of Professional Knowledge of Students at the Educational Institutions Specialized in Gastronomy
Anotace:
Cílem práce je porovnat odborné znalosti žáků a studentů vzdělávacích institucí zaměřených na výuku gastronomie. Teoretická část práce definuje základní terminologii a člení české odborné školství dle mezinárodní klasifikace. Práce ve své finální podobě tenduje k deskripci faktorů, které potenciálně zkoumanou úroveň ovlivňují. K úspěšnému naplnění cíle práce bylo provedeno dotazníkové šetření na šesti …více
Abstract:
The aim of master’s thesis is comparison of professional knowledge of students at the educational institutions specialized in gastronomy. Theoretical part of the thesis defines basic theoretical terminology and structures Czech vocational education into International Standard Classification of Education. Thesis tends to describe factors which may influence the level of professional knowledge. Questioning …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 11. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 1. 2017
  • Vedoucí: Ing. Petr Studnička, PhD.
  • Oponent: Ing. Jiří Zelený

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola hotelová v Praze