Eva Očenášová

Bakalářská práce

Nové trendy na trhu platobných kariet v SR

New trends in Credit Cards Market in Slovakia
Abstract:
Work deals with credit cards on the market in the Slovak Republic, and new developments that are in this phase-in. The goal of this work is to present innovative methods applied to the payment card market three largest banks in Slovakia, Tatra banka, a.s, Slovenská sporiteľňa, a.s., and VÚB Banka, a.s. The first chapter focuses on the theoretical basis of the solved problem, in particular the history …více
Abstract:
Bakalárska práca sa zaoberá platobnými kartami na trhu v Slovenskej republike a novými trendmi, ktoré sú na tomto trhu postupne zavádzané. V bakalárskej práci sme priblížili inovatívne metódy, ktoré aplikovali na trh platobných kariet tri najväčšie banky na Slovensku: Tatra banka, a.s., Slovenská sporiteľňa, a.s. a VÚB banka, a.s.. Prvá kapitola je zameraná na teoretické východiská riešenej problematiky …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 6. 2014
  • Vedoucí: doc. Ing. Zdenka Musová, PhD.
  • Oponent: Ing. Adriána Šlajferčíková, PhD.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, Bankovní institut vysoká škola SK

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Bankovní institut vysoká škola SK

Bakalářský studijní program / obor:
Bankovnictví / Bankovní management