Pavla KALANDROVÁ

Bakalářská práce

Revitalizace území po těžbě - lom Chabařovice

Revitalization of the mining area - quarry Chabarovice
Anotace:
Bakalářská práce s názvem "Revitalizace území po těžbě - lom Chabařovice" se zabývá odstraňováním vlivů povrchové těžby hnědého uhlí po jejím ukončení a následnou revitalizací a resocializací postiženého území. Zájmovým územím je bývalý lom Chabařovice, kde byl zvolen hydrický způsob rekultivace zbytkové jámy a přírodě blízké způsoby rekultivací na okolních zasažených plochách. Hlavním cílem je zhodnocení …více
Abstract:
The thesis named "Revitalization of the mining area - quarry Chabarovice" is dealing with the ways of opencast brown coal-mining impact banishing after its ending and consecutive revitalisation and resocialisation of the affected area. The area of interest is the former Quarry Chabařovice where the hydrologic way of residual hole recultivation was chosen as well as the nature close ways of neighbouring …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 4. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 5. 2010
  • Vedoucí: prof. Ing. Jaroslava Vráblíková, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KALANDROVÁ, Pavla. Revitalizace území po těžbě - lom Chabařovice. Ústí nad Labem, 2010. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Fakulta životního prostředí

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci pouze na univerzitě až od 23. 04. 2010

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Fakulta životního prostředí